Informacje

VIP GAP Adam Michnik. Relacja.

21 stycznia o godzinie 14:00 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie- kolejne spotkanie z cyklu VIP GAP. Gościem KN GAP był Adam Michnik. Przez półtorej godziny mogliśmy od niego samego dowiedzieć się m.in. co myśli o polskim dziennikarstwie, czy też jakie tendencje dostrzega w rozwoju współczesnej Polski i jaką drogę wróży jej na najbliższą dekadę.

Naczelny Gazety Wyborczej w swoich wypowiedziach podkreślał, że przed Polską stoi szczególny okres, pełen wyzwań rozwojowych, do tej pory nierozwiązanych, których dalsze odwlekanie może mieć opłakane skutki dla kraju. Ostrzegał przed możliwością dojścia do władzy populistów, co ma już miejsce w niektórych krajach naszego regionu – Zagrożenie widzę przede wszystkim w tendencjach populistycznych. Spójrzmy na Węgry. Sięgnięto tam po takie decyzje, po takie instrumenty, które zmieniają istotę państwa. To przestaje być państwo demokratyczne, a staje się autokratyczne. Pojawia się myślenie, że państwo jest własnością rządzącej partii. – stwierdził Michnik odpowiadając na pytanie dotyczące spodziewanych przez niego tendencji w polityce w najbliższej dekadzie i przestrzegając przed tą drogą rozwoju.

Gość zgodził się także podczas rozmowy ze stwierdzeniem, że polskie dziennikarstwo uległo w ostatnim okresie znaczącej degradacji – Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim tabloidów oraz mediów elektronicznych. Tam nie chodzi o to, aby coś odkryć wspólnie rozmawiając, a chodzi jedynie o pyskówkę. – stwierdził.

W trakcie spotkania poruszono także kilka luźniejszych kwestii. Adam Michnik opowiadał między innymi o swoich latach studenckich – Uniwersytet Warszawski, myślę, że także i Jagielloński, był w tym czasie dziurą w tym autorytarnym systemie. Rozmawialiśmy tam m.in. o Katyniu i innych tematach, których gdzie indziej nie dało się podejmować. – wspominał, odnosząc się do tamtego okresu.

Spotkanie zakończyły pytania ze strony publiczności. Ta pytała między innymi o zasadność powoływania wszelkich sejmowych komisji śledczych, czy o podobieństwo Gazety Wyborczej do Krytyki Politycznej, z czym kategorycznie nasz gość się nie zgodził.

Sponsorem spotkania była Firma Bahlsen.

W imieniu Koła Naukowego GAP dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i już teraz zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu VIP GAP.

Remove phone tracker map the two apps you had added to create the new folder.